Specifieke ondersteuning
Sommige kinderen hebben meer maatwerk nodig. We kijken wat het kind precies nodig heeft. De leerkracht en intern begeleider stellen, in overleg met de ouders, een plan op om de leerling op onze school zo goed mogelijk te begeleiden. Op de school werken verder een schoolmaatschappelijk werker, psycholoog, logopedist en fysiotherapeut. Ze verwijzen door als dat nodig is.

Passend onderwijs
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van het SPPOH.