We zijn blij met de grote ouderbetrokkenheid op onze school. Het contact met ouders gaat als volgt:

Ouderapp Parro
Schoolnieuws, maar ook informatie over activiteiten in de groep, foto’s, etc. wordt gedeeld via de Parro app. Ouders ontvangen een instructie en inlogcode als hun kind op school begint.

Kennismakingsgesprekken
Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er een vaste avond voor de kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht. Vanaf groep 3 zijn de leerlingen ook aanwezig. U krijgt informatie over het programma in de nieuwe groep en de leerkracht hoort ook graag hoe het thuis gaat met uw kind.

Voortgangsgesprekken
Aansluitend op de rapporten zijn er voortgangsgesprekken met de leerkracht over hoe het met uw kind gaat in de klas.

Informeel gesprek
Tussendoor is een informeel gesprek met de leerkracht natuurlijk altijd mogelijk als u vragen heeft of als ergens mee zit. Wij vinden het fijn als u hiervoor een afspraak maakt.