Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage per kind is € 25 per jaar. Ouders met meer kinderen op school betalen vanaf het tweede kind € 20 per kind per jaar. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijzondere activiteiten zoals feesten en uitstapjes. Het grootste deel van de schoolkosten betaalt de overheid.

Overblijven
De school werkt met een continurooster; alle kinderen blijven tussen de middag over op school. De leerlingen nemen zelf hun gezonde lunchpakket en water mee naar school. Zij lunchen onder toezicht van de groepsleerkracht. Daarna hebben de kinderen pauze en spelen ze buiten onder begeleiding van pedagogische medewerkers. Er zijn geen kosten verbonden aan het overblijven.

Privacy
Onze school gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. De regels zijn vastgelegd in het SCOH-privacyreglement. Daarin staat omschreven hoe we omgaan met de gegevens van leerlingen en welke rechten ouders en leerlingen hebben.

 

Vakanties