Gezonde school
We willen kinderen bewust maken van goed en gezond leven. Daarom hebben wij een professionele keuken, waar de kinderen kooklessen krijgen.
Vanaf groep 1 gymmen de kinderen onder leiding van onze gymleerkracht driemaal per week in de grote gymzaal direct naast de school. Voor groep 5 en 6 is er schoolzwemmen in de Houtzagerij.
We gaan regelmatig naar de kinderboerderij en geven natuurlessen buiten.
Uitstapjes met de school gaan zoveel mogelijk lopend. Verder maakt de school een bewuste keuze tussen digitaal leren en andere vormen van onderwijs.

Kunst en cultuur
Alle leerlingen hebben meerdere keren per jaar een cultureel uitje (dans, toneel en/of kunst). Ook doet de school mee aan de Kinderkunstschool, een bijzonder project in samenwerking met buurthuis De Mussen en museum het Mauritshuis.

Speciale programma’s

  • Plusklas

De Plusklas is voor leerlingen van groep 6 t/m 8 die bovengemiddeld presteren. Een dagdeel per week werken ze aan uitdagende opdrachten buiten het reguliere programma.

  • Nieuwkomersklas

Voor kinderen die hier net wonen en nog geen of nauwelijks Nederlands spreken bieden we een Nieuwkomersklas. Als school zijn we daarin gespecialiseerd. Deze leerlingen werken, naast de lessen in hun eigen groep, dagelijks met een specialist aan de Nederlandse taal.

  • Schakelklas

De schakelklas (Groep 3) is voor leerlingen met een taalachterstand. In de schakelklas geven we extra aandacht aan de Nederlandse taal.