Eigen niveau
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen geven we in iedere groep op drie niveaus les (Expliciete Directe Instructie). Leerlingen krijgen in hun eigen niveaugroep instructie en verwerking van de opdrachten. Vier keer per jaar bekijken we aan de hand van de toetsresultaten of de leerling nog op het juiste niveau zit.

Leerlingvolgsysteem
De schoolprestaties van de leerlingen leggen we vast in ons Leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 1 gebruiken we verschillende toets- en onderzoeksmethodes, waaronder de CITO-toetsen en de NIO in groep 8. De resultaten die een kind al die jaren haalt spelen een rol bij het advies voor een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast houdt de leerkracht een elektronisch leerlingdossier bij met toets- en rapportgegevens en andere informatie en afspraken over de leerling. Ook de sociale en emotionele ontwikkeling, werkhouding en taakaanpak staan vermeld.
Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport, dat met de ouders wordt besproken.

Leerlingenraad
We vinden het belangrijk dat leerlingen meedenken over de school. Daarom hebben we een leerlingenraad. Vanaf groep 4 kiest elke groep jaarlijks een klasgenoot die plaats neemt in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert een paar keer per jaar en praat dan bijvoorbeeld over de inrichting van de schoolpleinen, pauzes of sportkleding.