Warm en veilig
De school is gevestigd in een aantrekkelijk gebouw, dat van binnen fijn aanvoelt met veel kleur. Er heerst een warme sfeer, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en thuis voelen. De twee schoolpleinen zijn pas vernieuwd, waardoor onze leerlingen met nog meer plezier buiten kunnen spelen. Het team is betrokken en goed aanspreekbaar voor kinderen, ouders en anderen. We werken met een continurooster; alle kinderen blijven tussen de middag op school. Dat geeft structuur en duidelijkheid. We zijn een relatief kleine school met 190 leerlingen.

Brede buurtschool
Als brede buurtschool werken we onder meer samen met Buurthuis de Mussen, bibliotheek Schilderswijk, De Haagse Sporttuin en speeltuin Oranjeplein. De school biedt op woensdagmiddag een programma na school en in de zomervakantie een zomerschool.
Leerlingen uit groep 7 en 8 met een vwo-niveau kunnen meedoen aan de Schilderswijk University, waarbij ze op zaterdag een uitdagend leerprogramma volgen. De school doet ook mee aan de Vreedzame Wijk en levert leerlingen voor de Kinderwijkraad. 

Peuterschool en buitenschoolse opvang
De school werkt nauw samen met peuterschool Ireentje die in hetzelfde gebouw zit. De lesstof bij de peuters en de kleuters sluit op elkaar aan. Daardoor is er een makkelijke overgang als de peuters naar groep 1 gaan. Tevens werkt een van de leerkrachten op de peuterschool en in groep 1. Vanaf 2,5 jaar kunnen de kinderen terecht bij Ireentje.

Voor de buitenschoolse opvang werkt de school samen met BSO De Mussen en Happynest Kinderopvang.

Schoolbestuur
De Prinses Ireneschool is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH), die voortkomt uit een protestants-christelijke traditie.