We zijn een goede school die leerlingen een stevige basis meegeeft voor de toekomst. De kernvakken rekenen, lezen, spellen en schrijven krijgen veel aandacht.
Vanaf groep 3 werkt de school met het stappenplan van Expliciete Directe Instructie (EDI); leerlingen krijgen instructie en begeleiding op hun eigen niveau.
Op onze school zijn onderwijsassistenten die, naast de leerkracht, extra hulp aan leerlingen kunnen geven bij taal, lezen en rekenen.

Leerkansenprofiel
Met het speciale programma Leerkansenprofiel (LKP) wil de school de kansen van kinderen vergroten en ze hun talenten laten ontdekken. Daarom krijgen alle leerlingen wekelijks zes extra uren onderwijs. Ze maken kennis met vakken als

  • natuur & techniek
  • ICT & media
  • sport & bewegen
  • gezonde voeding & koken
  • kunst & creativiteit

Taalontwikkeling en wegwerken van achterstanden spelen een belangrijke rol bij alle activiteiten.

Taal en rekenen
We vinden taalonderwijs heel belangrijk. Daarom besteden we er veel tijd aan en hebben we ook een taalspecialist in huis. Om ‘leeskilometers te maken’ kunnen de leerlingen boeken lenen bij de bibliotheek in de wijk. Voor een deel van onze leerlingen is Nederlands niet hun eerste taal. Zij volgen het zogenaamde NT2 traject met extra begeleiding om taalvaardiger in het Nederlands te worden.
Rekenen en wiskunde krijgt ook veel aandacht. Vanaf groep 3 werken de kinderen bij rekenen niet alleen met pen en papier, maar ook met de digitale methode Bingel. Zo volgen ze nog beter onderwijs op hun eigen niveau.

Burgerschap en godsdienst
Op onze school leren de kinderen dat ze onderdeel uitmaken van een samenleving met veel verschillende mensen. Bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en natuur praten ze hierover. Ze werken aan hun sociale ontwikkeling en leren een mening te vormen en die op een respectvolle manier te uiten.
We besteden veel aandacht aan godsdienst en levensbeschouwing. We vinden het belangrijk dat de leerlingen kennismaken met diverse godsdiensten, vooral in onze multiculturele samenleving.