We zijn een goede school die leerlingen een gedegen basis meegeeft voor de toekomst. De kernvakken rekenen, lezen, spellen en schrijven krijgen veel aandacht. Vanaf groep 3 werkt de school volgens het stappenplan van Expliciete Directe Instructie (EDI); leerlingen krijgen instructie en begeleiding op hun eigen niveau. Op onze school zijn diverse onderwijsassistenten die, naast de leerkracht, extra hulp aan leerlingen kunnen geven bij taal, lezen en rekenen.

Leerkansenprofiel

Met het zogenaamde Leerkansenprofiel (LKP) wil de school de kansen van kinderen vergroten en ze hun talenten laten ontdekken. Wekelijks krijgen alle leerlingen door vakleerkrachten zes extra LKP onderwijsuren aangeboden binnen het rooster. Ze maken kennis met vakken als

  •  natuur & techniek
  •  ICT & media
  •  sport & bewegen
  •  gezonde voeding & koken
  •  kunst & creativiteit Tijdens alle activiteiten speelt taalontwikkeling een belangrijke rol, evenals het wegwerken van achterstanden.

Taal en rekenen

We vinden taalonderwijs heel belangrijk. Daarom besteden we er veel tijd aan en hebben we ook een taalspecialist in huis. Om ‘leeskilometers te maken’ stimuleren we de leerlingen boeken te lenen bij de bibliotheek in de wijk. Voor een deel van onze leerlingen is Nederlands niet hun eerste taal. Zij volgen het zogenaamde NT2 traject met extra begeleiding om taalvaardiger in het Nederlands te worden. Rekenen en wiskunde krijgt ook veel aandacht. Vanaf groep 3 werken de kinderen bij rekenen niet alleen met pen en papier, maar ook met de digitale leermethode Bingel. Zo volgen ze nog beter onderwijs op hun eigen niveau, wat aansluit bij de EDI aanpak.